" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: xông hương trong thánh lễ

Chủ đề: xông hương trong thánh lễ

Trong Thánh Lễ, Quyên Góp Tiền Thau Khi Nào?

Từng hỏi một số người Công giáo Việt Nam rằng trong Thánh Lễ thì quyên góp tiền thau khi nào, chúng tôi thường nhận được câu trả lời là khi cha đang giảng hay đang khi đọc kinh Tin kính. Câu trả lời này phản ánh một thực tế là …

Chi tiết »