mình thánh chúaTag: 

Ai được phép rước Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ?

Ai được phép rước Mình Máu Thánh Chúa trong Thánh Lễ?

T3, 11 / 2017 8:49 Chiều
Những người không có Đạo Công Giáo có được phép rước Mình Máu Thánh Chúa KiTô hay không? Giáo dân được rước Mình Máu Thánh Chúa mấy lần trong ngày? Người ly dị từ nay được rước lễ phải không? ...