✦ SỐNG ĐẠO

✦ PHÉP LẠ

Có một bà được vớt từ dòng sông Me-Kong lên rất...

Nhiều người truyền tai nhau: “Có một bà được vớt từ dòng sông Me-Kong lên rất linh thiêng, bất cứ ai đến xin ơn...