T2, 06 / 2019 7:12 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ An Thái Hà Nội

460 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

  • Giờ lễ ngày thường – 18h00
  • Giờ lễ Chúa nhật – 05h30, 18h30
lịch lễ nhà thờ an thái
Lịch lễ nhà thờ An Thái