" />Giờ Lễ Nhà Thờ An Thái | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Nhà Thờ An Thái | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giờ Lễ Nhà Thờ An Thái | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Lịch lễ tại nhà thờ An Thái Hà Nội

460 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

  • Giờ lễ ngày thường – 18h00
  • Giờ lễ Chúa nhật – 05h30, 18h30

Giờ Lễ Nhà Thờ An Thái | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

About admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *