tĩnh tâm mùa VọngTag: 

Mùa Vọng là hướng về ngày Chúa đến, là Mùa mà Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu hãy tĩnh tâm mùa vọng mặc lấy tâm tình chờ mong Chúa đến, như Dân Chúa khi xưa.

Sống trong Mùa Vọng

Sống trong Mùa Vọng

T4, 08 / 2019 12:30 Sáng
Mùa Vọng, ngày xưa thường gọi là “Mùa Áp” (theo tiếng Latinh là Adventus, từ động từ Advenire, tiếng Anh là Advent, có nghĩa là “đến gần”), với ý nghĩa là Mùa “trông đợi”, “mong chờ”. Theo t...
Bốn Ngọn Nến Mùa Vọng

Bốn Ngọn Nến Mùa Vọng

T4, 08 / 2019 12:23 Sáng
Mùa Vọng là mùa mở đầu cho năm phụng vụ. Lễ phục được dùng trong suốt mùa Vọng. hầu hết là màu tím. Ngoài ra nhà thờ nào cũng có 4 ngọn nến trong đó 3 ngọn màu tím và một ngọn màu hồng. Bốn ngọn nế...