Tag: tĩnh tâm mùa Vọng

Mùa Vọng là hướng về ngày Chúa đến, là Mùa mà Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu hãy tĩnh tâm mùa vọng mặc lấy tâm tình chờ mong Chúa đến, như Dân Chúa khi xưa.