đi lễ nhà thờTag: 

Chúng Ta Đi Lễ Nhà Thờ Với Mục Đích Gì?

Chúng Ta Đi Lễ Nhà Thờ Với Mục Đích Gì?

CN, 06 / 2018 5:15 Chiều
(Mục đích đến nhà thờ quyết định cách sống và hạnh phúc đời tôi. Tôi có lãnh nhận được dồi dào Ơn của Chúa hay không, là do mục đích của tôi khi đến Nhà thờ) NHÀ THỜ KHÔNG DÀNH CHO GIAI CẤP ĐẠO ĐỨC. NHÀ...
Đi Lễ Để Làm Gì ?

Đi Lễ Để Làm Gì ?

CN, 05 / 2018 5:13 Chiều
Đi lễ nhà thờ thời Phây búc, Zalô, A gù, Gu gờ… Đi lễ nhà thờ thời Samsung, Iphone, Apple, Oppo… ĐI LỄ ĐỂ LÀM GÌ? Ở 1 Giáo xứ nọ, CHA XỨ đọc xong Tin Mừng, rồi bắt đầu giảng. ...