Tin mừng

Tin mừng Công giáo thường ám chỉ tin mừng của Đức Kitô được mô tả trong Kinh Thánh, chủ yếu là những tin tức về cuộc sống, sự sống lại và công trình cứu độ của Đức Chúa Jêsus Kitô. Tin mừng được giao truyền qua các sách trong Kinh Thánh như các sách Phúc Âm (Matthew, Mark, Luke, John) và những tin tức về việc Chúa Kitô đã sống, chết và sống lại để cứu rỗi nhân loại.

Mới nhất
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B

T6, 11 / 2023 5:28 Chiều
Mc 9,2-10 Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách 1. Đức Giêsu được biến hình khi nào? Ở đâu? Trước mặt ai? Đọc Mc 8,27 – 9,2. 2. Đức Giêsu tự biến hình hay Ngài được ...
Thay đổi nhờ lời cô giáo

Thay đổi nhờ lời cô giáo

T6, 11 / 2023 5:28 Chiều
Chúa nhật XI thường niên – Năm B Bài đọc 1: Ed 17,22-24; Bài đọc 2: 2 Cr 5,6-10; Tin Mừng: Mc 4,26-34. Có những lời nói, cử chỉ tưởng như vô tình lại trở thành nguyên nh...
Biển đời và biển khơi

Biển đời và biển khơi

T6, 11 / 2023 5:28 Chiều
Chúa nhật XII thường niên – Năm B Bài đọc 1: G 38,1.8-11; Bài đọc 2: 2 Cor 5,14-17; Tin Mừng: Mc 4,35-41. Cuộc ra khơi nào cũng chứa đựng những bất trắc, những hiểm ...
Tin Đức Giêsu – lãnh nhận bánh trường sinh

Tin Đức Giêsu – lãnh nhận bánh trường sinh

T6, 11 / 2023 5:27 Chiều
Chúa nhật XVIII thường niên – Năm B Bài đọc 1: Xh 16,2-4.12-15; Bài đọc 2: Ep 4,17.20-24; Tin Mừng: Ga 6,24-35. “Ai đến với tôi không hề phải đói” Phụng vụ Lời Chú...
EM THẬT CÓ PHÚC

EM THẬT CÓ PHÚC

T6, 11 / 2023 5:27 Chiều
Chúa Nhật XX thường niên – Năm B: Lễ Đức Mẹ lên trời Lời Chúa: Lc 1, 39-56 Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria...
HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM C

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM C

T6, 11 / 2023 5:27 Chiều
Lc 3,10-18   Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách   1.  Ông Gioan đã kêu gọi dân Do Thái đến chịu phép rửa tỏ lòng hối cải (Lc 3,3). Khi người dân kéo đến chịu phép rửa,...
Thập giá và niềm vui

Thập giá và niềm vui

T6, 11 / 2023 5:27 Chiều
Chúa nhật XX thường niên – Năm C Bài đọc 1: Gr 38,4-6.8-10; Bài đọc 2: Dt 12,1-4; Tin Mừng: Lc 12,49-53. Theo tâm lý thông thường, ai trong chúng ta cũng thí...
Phải chi lửa ấy đã bùng lên

Phải chi lửa ấy đã bùng lên

T6, 11 / 2023 5:27 Chiều
Nhiệt độ của trái đất có chiều hướng nóng dần lên. Đó là một điều đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn lại là sự lạnh lùng giữa người với người. Con người cần cơm bánh và giải trí, nhưng con người còn cần sự ...
Chín người kia đâu?

Chín người kia đâu?

T6, 11 / 2023 5:27 Chiều
Một ông già leo lên xe buýt, một cậu bé đang ngồi ở hàng ghế đầu thấy vậy liền đứng dậy nhường chỗ cho ông. Ông lẳng lặng ngồi vào ghế và vuốt râu thoải mái. Thình lình cậu bé quay lại hỏi ông: Thưa ...
Một trên mười

Một trên mười

T6, 11 / 2023 5:27 Chiều
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN  – năm C Bài đọc 1: 2V 5,14-17; Bài đọc 2: 2Tm  2,8-13; Tin Mừng: Lc 17,11-19. Đảo lộn trật tự bình thường Câu chuyện được thuậ...