T6, 11 / 2023 5:28 Chiều | Đức Tin Jesus

Mc 9,2-10

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

1. Đức Giêsu được biến hình khi nào? Ở đâu? Trước mặt ai? Đọc Mc 8,27 – 9,2.

2. Đức Giêsu tự biến hình hay Ngài được Thiên Chúa Cha “biến đổi hình dạng”? Cha cho Con được biến hình để làm gì? Việc Đức Giêsu được biến hình đem lại điều gì cho các môn đệ?

3. Hai ông Êlia và Môsê trong Cựu Ước hiện ra trò chuyện với Đức Giêsu, rồi sau đó biến đi. Theo bạn, điều đó có‎‎ nghĩa gì? Hai ông này có những nét gì chung?

4. Đọc Mc 9,5-6. Theo bạn, tại sao ông Phêrô lại đề nghị dựng ba lều cho ba vị? Nói chung cả ba môn đệ có thái độ nào trước cảnh hiển linh này?

5. Đọc Mc 9,7 và sách Xuất hành 24,16. Trong Kinh Thánh, mây trượng trưng cho điều gì? Mây có che phủ các môn đệ không?

6. So sánh hai tiếng nói của Thiên Chúa ở Mc 1,11 và Mc 9,7. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau nơi hai tiếng nói trên.

7. Đọc Mc 9,9. Khi nào các môn đệ mới được phép vén mở về căn tính của Đức Giêsu? Tại sao lúc ấy Đức Giêsu mới cho phép?

8. Vinh quang thần linh của Đức Giêsu được vén mở trong giây lát cho ba môn đệ. Khi nào vinh quang ấy mới được vén mở trọn vẹn? Đọc Mc 8,38; 9,9; 13,26.

GỢI Ý SUY NIỆM

Đọc kỹ thư thứ hai của thánh Phêrô 1,16-17. Thánh Phêrô vẫn nhớ kỷ niệm chứng kiến Thầy được hiển dung. Khi cầu nguyện, bạn có kinh nghiệm lên núi và được thấy khuôn mặt sáng láng của Chúa bao giờ chưa?

 

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Thánh Máccô nói rõ là Đức Giêsu được biến hình vào sáu ngày sau (Mc 9,2). Các tác giả cho rằng sáu ngày sau tính từ lúc Phêrô tuyên xưng đức tin ở Xêdarê Philípphê (Mc 8,27-30). Đức Giêsu được biến hình trên một ngọn núi cao. Theo truyền thống, đó là núi Tabor, tuy ngọn núi này lại không cao lắm (557 m). Thực sự chúng ta khó xác định rõ Ngài đã biến hình ở ngọn núi nào. Trong Kinh Thánh, núi là nơi Thiên Chúa mặc khải cho con người, thí dụ núi Xinai. Đức Giêsu đã chỉ đem theo ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi (Mc 9,2). Ba người này hẳn là những môn đệ thân cận. Chỉ họ mới được Thầy Giêsu cho chứng kiến việc Ngài hoàn sinh con gái ông Giaia (Mc 5,37). Và sau này, chỉ họ mới được Thầy cho đi riêng gần Thầy ở vườn Ghếtsêmani (Mc 14,33).

2. Đức Giêsu không tự biến hình, nhưng Ngài được Thiên Chúa Cha biến hình đổi dạng. Một số bản dịch thường bỏ quên chữ “được”: Đức Giêsu được biến hình, được phục sinh, được đưa về trời. Đó là những việc của Chúa Cha làm cho Con Ngài là Đức Giêsu. Chúa Cha biến đổi hình dạng tự nhiên bên ngoài của Đức Giêsu trong một thời gian, trước sự chứng kiến của ba môn đệ thân tín. Khi làm việc này, Chúa Cha nhắm đến các môn đệ. Cha muốn giới thiệu với họ Đức Giêsu là Người Con yêu dấu của Cha, và mời họ lắng nghe Người (Mc 9,7). Cách đây sáu ngày, Đức Giêsu đã nói về cuộc Khổ nạn kinh hoàng sắp xảy đến cho đời mình (Mc 8,31), và Ngài cũng nói về số phận tương tự đang chờ đợi các môn đệ (Mc 8,34-35). Khi chứng kiến Thầy Giêsu được Thiên Chúa biến đổi hình dạng một cách rạng ngời trên núi cao, ba môn đệ thân tín hẳn sẽ cảm thấy lòng tin của mình vào Thầy được kiên vững hơn, trước những biến cố sắp xảy ra. Ngoài ra, Chúa Cha cũng có thể cho Đức Giêsu được biến hình rực rỡ sáng láng (Mc 9,2-3), nhằm nâng đỡ chính Đức Giêsu, vì Ngài đã cương quyết vâng phục kế hoạch cứu độ của Cha, chấp nhận chịu khổ nạn (Mc 8,33).

3. Trong cuộc biến hình trên núi, có hai nhân vật quan trọng trong Cựu Ước hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu, đó là ông Êlia và ông Môsê, rồi sau đó lại biến đi. Đây không phải là chuyện gọi hồn người chết về như ở 1 Samuen 28, nhưng là một thị kiến của ba môn đệ. Thị kiến này có nét đặc biệt, đó không phải là thị kiến về một điều đã xảy ra, nhưng về một điều sẽ xảy ra cho hai ông Môsê và Êlia vào ngày cánh chung. Hai ông đều là những người đã được chứng kiến các cuộc thần hiển trên núi, đều là những tôi trung chịu khổ vì vâng phục Chúa, bị dân Chúa ruồng rẫy và được Chúa bênh vực. Cuối cùng hai ông biến đi, chỉ còn mình Đức Giêsu, điều đó cho thấy Ngài là tột đỉnh của lịch sử cứu độ, và là tột đỉnh của sự tự mặc khải của Thiên Chúa.

4. Trước cảnh tượng Thầy được biến hình sáng láng, bên cạnh có hai nhân vật lớn, Phêrô rất phấn khích thích thú, và muốn dựng ba lều cho ba vị ở lại (Mc 9,5). Ông không nói đến việc dựng lều cho các môn đệ. Có thể ông muốn kéo dài thời gian quý báu có một không hai này. Tuy nhiên, ý muốn này bị gạt đi vì các ông đang ở trong tình trạng “kinh hoàng” trước những gì các ông chứng kiến. Phêrô thực ra không biết mình đang nói gì (Mc 9,6).

5. Mây thường tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong Kinh Thánh (Shekinah). Mây che phủ núi Xinai trong sáu ngày, rồi ngày thứ bảy Chúa gọi Môsê từ trong đám mây” (Xh 24,16). Theo bản dịch ta dùng, đám mây che phủ “các ông” (Mc 9,7). Nhưng theo nhiều tác giả, đám mây chỉ che phủ Đức Giêsu, Êlia và Môsê thôi, vì từ đám mây có tiếng phán ra, nên ba môn đệ hẳn là đang ở ngoài đám mây.

6. Ở Mc 1,11 Chúa Cha nói với Đức Giêsu. Còn ở Mc 9,7 Chúa Cha nói với ba môn đệ về Đức Giêsu. Trong cả hai trường hợp, Đức Giêsu đều được Cha coi là Người Con yêu dấu. Ở Mc 1,11 Chúa Cha cho thấy Ngài hài lòng về Con. Còn ở Mc 9,7 Chúa Cha dặn dò các môn đệ của Đức Giêsu hãy vâng nghe Ngài. Như vậy, Đức Giêsu đã vâng lời Cha, làm đẹp lòng Cha. Còn chúng ta phải vâng lời Đức Giêsu và làm đẹp lòng Ngài. Trong Đệ nhị luật 18,15 Thiên Chúa cũng đòi dân Do Thái phải vâng phục vị ngôn sứ giống Môsê mà Ngài sẽ sai đến.

7. Khi xuống núi, Đức Giêsu cấm các môn đệ không được kể lại biến cố vừa xảy ra trên núi. Ngài chỉ cho phép kể lại sau khi Ngài từ cõi chết sống lại (Mc 9,9). Đức Giêsu phục sinh là Đức Giêsu đã đi vào vinh quang của Thiên Chúa. Biến hình trong một khoảng thời gian chỉ là một chút hé lộ về thần tính của Đức Giêsu. Ngài chỉ cho phép nói về vinh quang của những giây phút trên núi cao này sau khi Ngài đã phải chịu đau khổ và cái chết nhục nhã. Vinh quang trên núi cao là nếm trước vinh quang phục sinh.

8. Tuy nhiên vinh quang phục sinh cũng chỉ trọn vẹn khi Đức Giêsu được hưởng vinh quang vào ngày tận thế khi Ngài trở lại để phán xét cả thế giới (Mc 8,38; 9,9; 13,26).