T2, 06 / 2019 7:06 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Hàng Bột

162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường – 05h30 và 18h15

Giờ lễ thứ 7 – 05h30 và 18h15

Giờ lễ Chúa Nhật – 06h30, 9h00(Lễ thiếu nhi), 17h00 và 19h00

gio-le-nha-tho-hang-bot
Lễ nhà thờ Hàng Bột