Kinh thánh & tài liệu

Kinh Thánh Công giáo được coi là nguồn lãnh của đức tin và hướng dẫn đạo đức của Công giáo. Các đoạn Kinh Thánh thường được đọc trong lễ nguyện, thánh lễ và là nguồn cảm hứng cho việc tham gia cộng đồng tín hữu. Công giáo coi Kinh Thánh là một phần quan trọng và thiêng liêng của đời sống tín thác và hướng đạo.

Mới nhất
Quyền thánh chức

Quyền thánh chức

T6, 11 / 2023 5:10 Chiều
Potestas Ordinis, Power of Order, Pouvoir d’Ordre Quyền: sức mạnh để chi phối một việc hay chỉ huy người khác; thánh: thuộc về thần linh; chức: phẩm vị. Quyền thánh chức là ...
Thực hành tha thứ

Thực hành tha thứ

T6, 11 / 2023 5:10 Chiều
(Chúa nhật XXIV TN – năm A – Mt 18,21-35) “Con phải tha đến mấy lần ?” (Mt 18,21) Việc Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho các tín hữu dẫn họ tới chỗ cầu xin ơn tha ...
Cử hành

Cử hành

T6, 11 / 2023 5:10 Chiều
Celebratio, Celebration, Célébration Cử: hành động; hành: làm. Cử hành: làm một việc có tính trang nghiêm. Cử hành có gốc tiếng Latinh là celebratio. Celebratio nghĩa ...
Nợ và trả nợ

Nợ và trả nợ

T6, 11 / 2023 5:10 Chiều
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN-NĂM A Bài đọc 1: Hc 27,30-28,7; Bài đọc 2: Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.   Theo nguyên tắc, mắc nợ thì phải trả nợ, cho mượn nợ thì có quyền đòi n...
Vì sao phải quảng đại tha thứ?

Vì sao phải quảng đại tha thứ?

T6, 11 / 2023 5:09 Chiều
Tha thứ là một chủ đề không có gì mới lạ. Đã là con người thì phải biết tha thứ. Đây là một trong những đức luân lý nhân bản. Vấn đề đặt ra là vì sao chúng ta phải quảng đại tha thứ cho nhau và cần ph...
Tiền công / lương

Tiền công / lương

T6, 11 / 2023 5:09 Chiều
(Chúa nhật XXV TN – năm A – Mt 20,1-16a) “Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” (Mt 18,4) Chủ thuê phải trả công cho người làm thuê. Mọi...
Suy niệm

Suy niệm

T6, 11 / 2023 5:09 Chiều
Meditatio, Meditation, Méditation Suy: tìm tòi; niệm: ngẫm nghĩ. Suy niệm: nghĩ đi nghĩ lại về một điều. Suy niệm là tìm hiểu các mầu nhiệm đức tin – đặc biệt là mầu nhiệm C...
Cùng với Mẹ lắng nghe

Cùng với Mẹ lắng nghe

T6, 11 / 2023 5:09 Chiều
Tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân Côi. Hoa thiêng dâng Mẹ của tôi là những thao thức, những thổn thức trong lòng. Tôi xin Mẹ dạy tôi phải làm gì. Mẹ nói rất sâu trong tôi một lời vắn tắ...
Tính thất thường / thất tín

Tính thất thường / thất tín

T6, 11 / 2023 5:09 Chiều
(Chúa nhật XXVI TN – năm A – Mt 21,28-32)   Người con thứ hai đáp: “Thưa Ngài con đây! Nhưng rồi lại không đi” (Mt 21,30) Thất thường, tính chất của một ng...