T2, 06 / 2019 7:20 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Phùng Khoang, Hà Nội

Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường

  • 05h30: Thứ Hai, Bốn, Sáu, và Bẩy
  • 19h00: Thứ Ba và Năm (19h30 mùa Hè)

Giờ lễ thứ 7 – 5h30, 19h00 (19h30 mùa Hè)

Giờ lễ Chúa Nhật – 06h00, 16h00 (lễ thiếu nhi) và 19h00

gio-le-nha-tho-phung-khoang
Lễ nhà thờ Phùng Khoang