" />Giờ Lễ Nhà Thờ Phùng Khoang | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Nhà Thờ Phùng Khoang | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giờ Lễ Nhà Thờ Phùng Khoang | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Lịch lễ tại nhà thờ Phùng Khoang, Hà Nội

Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường

  • 05h30: Thứ Hai, Bốn, Sáu, và Bẩy
  • 19h00: Thứ Ba và Năm (19h30 mùa Hè)

Giờ lễ thứ 7 – 5h30, 19h00 (19h30 mùa Hè)

Giờ lễ Chúa Nhật – 06h00, 16h00 (lễ thiếu nhi) và 19h00

Giờ Lễ Nhà Thờ Phùng Khoang | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

About admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *