kinh kinh mungTag: 

Được Cứu Nhờ Đọc Ba Kinh Kính Mừng

Được Cứu Nhờ Đọc Ba Kinh Kính Mừng

T5, 02 / 2018 3:57 Chiều
Đây là câu chuyện mà Thánh Alphonso viết trong tác phẩm Vinh Quang Đức Mẹ: Tại thành phố Napoli nước Ý, vào hồi cuối thế kỷ 18, có một gia đình đại phú gia có nuôi được một con khỉ rất có tài...