lay thanh giuseTag: 

Kinh Cầu Thánh Cả Giuse

Kinh Cầu Thánh Cả Giuse

CN, 04 / 2018 4:49 Chiều
Lạy Thánh Giuse * xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu * Cha có thần thế trước Mặt Đức Chúa Trời * đến nỗi người ta có thể nói rằng * trên Trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin * lạy...
7 Lời Kinh Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse

7 Lời Kinh Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse

T6, 02 / 2018 4:07 Chiều
1. Xin ơn lành của Thánh Giuse Lạy Cha Thánh Giuse, xin Cha chúc lành cho con, cả phần xác lẫn phần hồn. Xin Cha chúc lành cho mọi quyết tâm, lời nói và hành động của con, cho mọi ...