thanh tam chua giesuTag: 

12 Điều Hứa Cho Những Ai Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

12 Điều Hứa Cho Những Ai Sùng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

T7, 04 / 2018 6:00 Chiều
1. Cha sẽ ban cho những ai Tôn thờ Thánh Tâm, tất cả những ơn cần thiết, để họ làm tròn công việc của đấng bậc mình. 2. Cha sẽ ban ơn Hoà Thuận, và Bình an trong gia đình họ. 3. Cha sẽ an ủi h...
Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Tâm Chúa Giêsu

T7, 12 / 2017 11:06 Chiều
Yêu trọn vẹn khiến Thánh Tâm nhận lãnh Ngọn giáo đâm cho máu chảy tỏ tường Chúng con nhìn mà kính lạy vết thương Như bằng chứng của mối tình khôn tả. Đây biểu tượng nói lên lòng yêu Chúa Và t...