cha diêpTag: 

Kinh Cầu Cha Trương Bửu Diệp

Kinh Cầu Cha Trương Bửu Diệp

T2, 06 / 2019 1:20 Sáng
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu / chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam / một vị mục tử nhân hiền / là Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Là một KiTô hữu, / Cha đã sống xứ...
Một Chuyến Viếng Thăm Mộ Cha Bửu Diệp

Một Chuyến Viếng Thăm Mộ Cha Bửu Diệp

T7, 01 / 2018 9:57 Sáng
Nhân dịp lễ giỗ 65 năm của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp(12/ 03/1946 – 12/ 03/2011) Chúng tôi cảm thấy hân hoan và vui mừng ghi lại những hồng ân Chúa ban qua sự cầu thay nguy...