tràng hạt mân côiTag: 

Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Qua Tràng Hạt Mân Côi

Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Qua Tràng Hạt Mân Côi

CN, 02 / 2018 11:03 Sáng
Đây là chuyện của đứa con hoang đàng mà Mẹ tìm được và đưa nó trở về bên lòng Cha nhân từ. Mẹ đã “trói” nó lại bằng giây xích tình yêu để nó không bao giờ xa lìa Cha nó nữa. “Giây x...
59 lới hứa cho những ai mang chuỗi hạt Mân Côi

59 lới hứa cho những ai mang chuỗi hạt Mân Côi

T6, 10 / 2017 7:02 Chiều
Trên đây chúng tôi có trình bày 15 lời hứa Đức Mẹ ban cho nhũng ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Còn 59 lời hứa dưới đây, Đức Mẹ đã ban cho vị thần khải, chị Genevieve từ ngày 24-31 tháng 5 năm ...