cha truong buu diepTag: 

Phép Lạ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp ( số 14)

Phép Lạ Cha Phanxico Trương Bửu Diệp ( số 14)

T2, 06 / 2019 1:29 Sáng
Con là Maria Trương Thị Việt Hà, 27tuoi. Cảm tạ hồng ân Chúa, cảm tạ Cha, ngày hôm nay con xin được làm chứng phép lạ mà nhờ Cha cầu khẩn mà con được ơn lành của Chúa và Mẹ Maria. Cách đây 3 th...
Kinh Cầu Cha Trương Bửu Diệp

Kinh Cầu Cha Trương Bửu Diệp

T2, 06 / 2019 1:20 Sáng
Lạy Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu / chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội Việt Nam / một vị mục tử nhân hiền / là Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp. Là một KiTô hữu, / Cha đã sống xứ...