Trùng tu nhà thờ Đức BàTag: 

Giáng sinh 2018, linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trùng tu nhà thờ Đức Bà và nhận được đồng tình trùng tu theo quy định.

Nhà thờ Đức Bà đang được trùng tu như thế nào?

Nhà thờ Đức Bà đang được trùng tu như thế nào?

T6, 08 / 2020 1:57 Chiều
Sau hơn 3 năm kể từ ngày khởi công trùng tu Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM), hiện nay môt số hạng mục quan trọng của công trình dần hoàn thiện. Nhà thờ Đức Bà là điểm tham quan mà du khách không thể ...
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 3 năm nữa mới trùng tu xong

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 3 năm nữa mới trùng tu xong

T4, 08 / 2019 2:00 Chiều
Việc sửa chữa tuân thủ nguyên tắc tỉ mỉ, thận trọng, nên công trình kiến trúc nổi tiếng của TP HCM mất nhiều thời gian so với dự kiến. Theo Linh mục Hồ Văn Xuân, sau sự cố cháy nhà thờ Đức Bà Pa...