T2, 11 / 2017 12:14 Sáng | Đức Tin Jesus

Kinh Kính Mừng là sương ơn phúc lóng lánh từ trời cao đổ xuống các linh hồn được tuyển chọn, cho họ một tinh thần phong phú kỳ lạ, nhờ thế họ có thể lớn lên trong mọi nhân đức, thửa vườn linh hồn càng được nhuần tưới bởi kinh nguyện này chừng nào thì càng trở nên thông sáng, chói ngời chừng ấy, trái tim càng nhiệt thành và vũ trang càng mạnh mẽ hơn để họ chống lại kẻ thù thiêng liêng.

Thánh Louis Monfort

*Do lời Thiên thần chào Mẹ,

Thiên Chúa đã nhập thể thành phàm nhân,

một trinh nữ trở thành Mẹ Thiên Chúa,

các linh hồn được thoát khỏi Luyện ngục,

người tội lỗi được ăn năn hối cải,

người lành thánh tiến thêm trên đường nhân đức,

những bệnh nhân được an ủi và lành mạnh,

kẻ tha hương được trở về quê nhà,

kẻ hấp hối được ơn chết lành trong tay Mẹ.

Thánh Louis Montfort

*Một lần Đức Mẹ nói với thánh nữ Mectinđa rằng:

“Khi sống con đọc bao nhiêu kinh Kính mừng khi chết con được bấy nhiêu ơn”

*Nếu ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng thì Mẹ Maria sẽ chào lại ta bằng ơn phúc.
Thánh Bônaventura

*Thánh Bênađô: Kinh Kính Mừng làm cho quỷ dữ trốn chạy, hỏa ngục run sợ.

*Đức Mẹ phán với thánh Mechtildê:

Mẹ muốn con biết rằng không ai có thể làm đẹp lòng Mẹ bằng đọc lời thiên sứ chào Mẹ mà Chúa Ba Ngôi chí thánh gửi xuống cho Mẹ và nâng Mẹ lên chức phẩm Mẹ Thiên Chúa.

*Thánh Giêtrudê xem thấy Chúa Giêsu đếm tiền vàng.

Chúa nói: Cha đếm Kinh Kính Mừng mà con đọc. Đó là tiền mà con có thể mua đường lên thiên đàng.

*Thánh Tôma Kempi: Bạn hãy ân cần kính chào Mẹ bằng lời thiên sứ đã chào Mẹ, Mẹ rất hoan hỉ khi nghe lời chào ấy.

*Chân phúc Alanô: Kinh Kính Mừng là một cầu vồng trên trời, là một dấu chỉ lòng thương xót và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế giới. Mẹ muốn dân chúng có lòng sùng kính kinh Mân Côi được ơn thánh và phúc lành của Con Mẹ trong cuộc sống và trong giờ họ chết.