T2, 06 / 2019 7:32 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ giáo điểm tin mừng

Lịch lễ ngày thường: 17:00

Lịch lễ Chúa nhật: 15:00 – 19:00

Thông tin thêm

  • Giáo phận: Sài Gòn
  • Giáo hạt: Xóm Chiếu
  • Giáo xứ: Giáo Điểm Tin Mừng
  • Năm thành lập: 2009
  • Điện thoại: 0903 760 933
  • Email: [email protected]
  • Facebook: /Giaodiemtinmung
  • Youtube: /UCglnUNAopTDZGHa8XprJawg

gio-le-giao-diem-tin-mung