nha tho cha longTag: 

Giờ Lễ Giáo Điểm Tin Mừng Cha Long

Giờ Lễ Giáo Điểm Tin Mừng Cha Long

T2, 06 / 2019 7:32 Chiều
Lịch lễ giáo điểm tin mừng Lịch lễ ngày thường: 17:00 Lịch lễ Chúa nhật: 15:00 – 19:00 Thông tin thêm Giáo phận: Sài Gòn Giáo hạt: Xóm Chiếu Giáo xứ: Giáo Điểm Tin Mừng N...