" /> Giờ Lễ Nhà Thờ Thượng Thụy | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Nhà Thờ Thượng Thụy | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giờ Lễ Nhà Thờ Thượng Thụy | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Lịch lễ nhà thờ Thượng Thụy

409 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Tuyến xe buýt 31, 58

Giờ lễ ngày thường

  • 5h30: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, và Thứ Bảy
  • 18h00: Thứ Ba và Thứ Năm

Giờ lễ Chúa Nhật

  • 09h00 (Lễ Thiếu Nhi) và 18h00
Giờ Lễ Nhà Thờ Thượng Thụy | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Lễ nhà thờ Thượng Thụy

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *