T2, 06 / 2019 7:10 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ nhà thờ Thượng Thụy

409 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Tuyến xe buýt 31, 58

Giờ lễ ngày thường

  • 5h30: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, và Thứ Bảy
  • 18h00: Thứ Ba và Thứ Năm

Giờ lễ Chúa Nhật

  • 09h00 (Lễ Thiếu Nhi) và 18h00
gio-le-nha-tho-thuong-thuy
Lễ nhà thờ Thượng Thụy