" /> Giờ Lễ Nhà Thờ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Nhà Thờ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giờ Lễ Nhà Thờ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Lịch lễ tại nhà thờ Thịnh Liệt

111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường

  • 5h30: Tất cả các ngày trong tuần
  • 19h: thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy

Giờ lễ ngày thứ 7

  • 19h00

Giờ lễ ngày Chúa Nhật

  • 5h30
  • 08h00 (lễ thiếu nhi)
  • 16h00
  • 18h00 (sinh viên & giới trẻ)
  • 20h00
Giờ Lễ Nhà Thờ Thịnh Liệt (Kẻ Sét) | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Lễ nhà thờ Thịnh Liệt Kẻ Sét – Làng Tám

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *