T2, 06 / 2019 7:17 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Thịnh Liệt

111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường

  • 5h30: Tất cả các ngày trong tuần
  • 19h: thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy

Giờ lễ ngày thứ 7

  • 19h00

Giờ lễ ngày Chúa Nhật

  • 5h30
  • 08h00 (lễ thiếu nhi)
  • 16h00
  • 18h00 (sinh viên & giới trẻ)
  • 20h00
Lễ nhà thờ Thịnh Liệt Kẻ Sét - Làng Tám
Lễ nhà thờ Thịnh Liệt Kẻ Sét – Làng Tám