T2, 06 / 2019 7:41 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Đức Bà, TP Hồ Chí Minh

Số 1 Công xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Lịch lễ ngày thường: (Weekdays) 05:30 – 17:30

Lịch lễ nhà thờ Đức Bà Chúa nhật: (Sun) 05:30 – 06:30 – 07:30 – 09:30 (Eng lish Mass)- 16:00 – 17:15 – 18:30

Thông tin thêm về nhà thờ Đức Bà

  • Giáo hạt: Sài gòn Chợ Quán
  • Giáo phận: Sài Gòn
  • Năm thành lập: 1863
  • Bổn mạng:: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: +8438 220 477
Giờ lễ nhà thờ Đức Bà
Giờ lễ nhà thờ Đức Bà