T2, 06 / 2019 7:11 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Phú Gia

An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Tuyến xe buýt 31, 58

  • Giờ lễ ngày thường: 18h00 Thứ Hai, Thứ Tư
  • Giờ lễ thứ 7: 18h00