" /> Giờ Lễ Nhà Thờ Họ Hoàng Thôn | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Nhà Thờ Họ Hoàng Thôn | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giờ Lễ Nhà Thờ Họ Hoàng Thôn | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

Lịch lễ tại nhà thờ họ Hoàng Tôn

Số 550 đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường: Thứ 3 và thứ 6 18h30

Thứ Bẩy

Giờ lễ Chúa Nhật: 6h30

Giờ Lễ Nhà Thờ Họ Hoàng Thôn | Giờ Lễ Tổng Giáo Phận Hà Nội

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *