T2, 06 / 2019 7:21 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ họ Hoàng Tôn

Số 550 đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường: Thứ 3 và thứ 6 18h30

Thứ Bẩy

Giờ lễ Chúa Nhật: 6h30

gio-le-nha-tho-ho-hoang-ton