T2, 06 / 2019 7:17 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Nam Dư Hà Nội

30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường – 19h00

Giờ lễ ngày thứ 7 – 19h00

Giờ lễ ngày Chúa Nhật – 07h00 (mùa hè 6h30); 8h30; 19h00

Lễ nhà thờ Nam Dư
Lễ nhà thờ Nam Dư