T2, 06 / 2019 7:09 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Giảng Võ

766 Đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Giờ lễ ngày thứ 7 – 19h15