T2, 06 / 2019 7:19 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Hà Đông, Hà Nội

Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường – 19h00

Giờ lễ ngày thứ 7 – 19h00

Giờ lễ Chúa Nhật 16h30 (lễ thiếu nhi); 19h30

Lễ nhà thờ Hà Đông
Lễ nhà thờ Hà Đông