T2, 06 / 2019 7:26 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại trung tâm Thánh Mẫu Tapao Phan Thiết

Giờ lễ tại Nhà nguyện Trung Tâm

  • Giờ lễ hằng ngày : 5h00

Giờ lễ tại Linh Đài Đức Mẹ

  • Giờ lễ ngày thường : 8h00
  • Giờ lễ thứ 7: 8h00 | 16h00 | 20h00
  • Giờ lễ Chúa Nhật: 5h00 | 8h00 | 10h00 | 16h00

Giờ lễ tại Quảng Trường sáng ngày 13 hàng tháng

  • 6h30 : Giờ khấn
  • 7h00 : Thánh Lễ đồng tế
gio-le-trung-tam-thanh-mau-tapao
Lễ tại trung tâm Thánh Mẫu Tapao