" /> Giờ Lễ Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Giáo Phận Phan Thiết
Home » Giờ Lễ Các Nhà Thờ » Giờ Lễ Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Giáo Phận Phan Thiết

Giờ Lễ Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Giáo Phận Phan Thiết

Lịch lễ tại trung tâm Thánh Mẫu Tapao Phan Thiết

Giờ lễ tại Nhà nguyện Trung Tâm

  • Giờ lễ hằng ngày : 5h00

Giờ lễ tại Linh Đài Đức Mẹ

  • Giờ lễ ngày thường : 8h00
  • Giờ lễ thứ 7: 8h00 | 16h00 | 20h00
  • Giờ lễ Chúa Nhật: 5h00 | 8h00 | 10h00 | 16h00

Giờ lễ tại Quảng Trường sáng ngày 13 hàng tháng

  • 6h30 : Giờ khấn
  • 7h00 : Thánh Lễ đồng tế
Giờ Lễ Tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao Giáo Phận Phan Thiết
Lễ tại trung tâm Thánh Mẫu Tapao

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *