T6, 08 / 2020 8:03 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỏi 94: Thủ dâm tội nặng hay tội nhẹ
Thủ dâm – theo Kinh Thánh có phải là tội không? Thưa cha, con thắc mắc không biết thủ dâm (tự kích dục) theo Kinh Thánh thì đó có phải là tội hay không?

Con đã tìm hiểu nhiều tài liệu và có đoạn nói như sau: https://www.gotquestions.org/Viet/Viet-masturbation-sin.html . Theo như bài viết trên thì thủ dâm là 1 tội trong luật công giáo và con mong cha giải thích cặn kẽ cho con hiểu rõ hơn.

Nếu quả thật đó là tội thì đó là tội trọng hay tội nhẹ? Cảm ơn cha!
M Tri, BienXanh và một số người

Đáp:
Mặc dù bản văn Thánh Kinh về Thập Giới chỉ ghi: “Chớ phạm tội ngoại tình – you shall not commit adultery” (Xh 20:14) nhưng truyền thống của Giáo Hội đã hiểu điều ngăn cấm này bao trùm tất cả lãnh vực giới tính của con người tức là mọi tội nghịch đức trinh khiết.

Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Các ngươi đã nghe nói rằng ‘ngươi sẽ không phạm tội ngoại tình’, còn Ta, Ta bảo các ngươi: ‘Ai nhìn xem người phụ nữ để thỏa mãn tình dục thì đã phạm tội ngoại tình với nó trong lòng mình’” (Mt 5:27).

Về tội thủ dâm, Thánh Kinh không dùng chính xác từ “thủ dâm” để chỉ về một trong những hành vi xúc phạm tới giới răn Thứ Sáu trong Thập Điều của Thiên Chúa (tự ý kích thích các cơ quan sinh dục để tìm một thú vui thỏa mãn). Nhưng theo truyền thống của Giáo Hội đã luôn hiểu rằng Thánh Kinh,

nhất là Tân Ước đã kết án hành vi này khi dùng những từ ngữ như “không trong sạch” (impurity), “không trinh khiết” (unchastements) và những tật xấu trái nghịch với đức trinh khiết hay tiết độ.

Thánh Phaolô viết thư cho tín hữu Ephesô có viết: “Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam, thì dù nói đến, anh em cũng phải tránh. Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: đó là những điều không nên…” (Eph 5:3-4).

Chỗ khác Ngài viết: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa tránh gian dâm, mỗi người hãy biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự.

Chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại là những người không biết Thiên Chúa […] Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện” (I Tx 4:3-8).

Giáo Huấn của Giáo Hội trong Sách Giáo Lý Công Giáo mới nhất đây cũng vẫn quả quyết rằng: “Huấn quyền của Giáo Hội cũng như cảm thức luân lý của các tín hữu vẫn không do dự khẳng định rằng thủ dâm là một hành vi hỗn loạn nặng nề tự bản chất của nó…

Dù với lý do nào, cố ý sử dụng khả năng sinh dục bên ngoài những quan hệ phu phụ thông thường, đều nghịch với cùng đích của khả năng sinh dục” (GLCG 2352).

Giáo Hội trình bày khách quan như vậy về tính cách nghiêm trọng của hành vi thủ dâm. Nhưng để xác định mức độ qui trách chủ quan của hành vi luân lý này của một cá nhân cụ thể còn phải xét tới “sự thiếu trưởng thành về đời sống tình cảm,

về sức mạnh của các tập quán họ đã mắc phải, về tình trạng xao xuyến và các nhân tố tâm thần hoặc nhân tố xã hội khác, vì tất cả các nhân tố này có thể giảm bớt, thậm chí giảm tói mức tối thiểu sự qui tội luân lý” (tiếp GLCG 2352).

Thủ dâm có được rước lễ bình thường không?
Theo Giáo Lý của Giáo Hội, thủ dâm là một hành vi hỗn loạn nặng nề tự bản chất nó. Dù với lý do nào, cố ý sử dụng khả năng sinh dục bên ngoài những quan hệ phu phụ thông thường, đều nghịch với mục đích của khả năng sinh dục.

Để đưa ra một phán quyết quân bình về trách nhiệm luân lý của đương sự người ta phải xét đến nhiều yếu tố khác nữa như mức độ trưởng thành về đời sống tình cảm, sức mạnh của các tập quán xấu… vì tất cả những nhân tố này có thể giảm bớt, thậm chí giảm xuống mức tối thiểu sự qui tội luân lý (xem GLCG 2352).

Chính vì thế không thể có câu trả lời đơn giản cho vấn nạn: Thủ dâm có được Rước Lễ không. Theo nguyên tắc, nếu ai có tội trọng thì không thể được Rước Lễ nếu không xưng tội trước, hoặc trong trường hợp có lý do quan trọng và không có dịp tiện đi xưng tội thì phải thống hối cách trọn (ái hối), bao gồm việc dốc lòng đi xưng tội sớm bao nhiêu có thể (xem GL 916).

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Phi Quang