T6, 11 / 2023 5:09 Chiều | Đức Tin Jesus

(Chúa nhật XXV TN – năm A – Mt 20,1-16a)

“Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng” (Mt 18,4)

Chủ thuê phải trả công cho người làm thuê. Mọi người lao động phải được trả công sòng phẳng và đúng luật.

Luật lệ về việc trả công:

– Việc trả tiền công phải đều đặn “không được giữ lại qua đêm cho đến sáng” (Lv 19,13; x.Đnl 24,14-15)

– Có biểu giá phải trả, chẳng hạn giá tiền cho nô lệ bán mình “cứ tùy số năm mà tính, theo lương công nhật của người làm thuê” (Lv 25,50).

– Công nhân không thể bị lường gạt vì Chúa sẽ chống lại”quân bóc lột người làm công …” (Ml 3,5; x.Gc 5,4; Gr 22,13)

– Tiền công phải được trả sòng phẳng “mỗi ngày một quan tiền” (Mt 20,3-4; x.Cl 4,1)

– Công nhân thì phải lo làm việc, “ai không chịu làm thì cũng đừng ăn” (2Tx 3,10.12; x. Ep 6,7-8; Cl 3,23) và “hãy an phận với số lương của mình” (Lc 3,14)

Những người làm công kiếm tiền phải khổ cực trong thời kỳ phán xử: Ai Cập (Is 19,10), Giêrusalem (Kg 1,6; Dcr 8,10) thế giới (Kh 6,6).

Trường hợp ông Giacóp đã sống như một người làm thuê kiếm tiền, khi ông “trốn chạy sang cánh đồng Aram…” (Hs 12,13). Ông đồng ý với số tiền lương thỏa thuận trước (St 29,15). Ông đã được trả công bằng hiện vật (St 29,18) Ông Giacóp đã bị ông Laban lường gạt (St 29,25-27) nhưng ông đã sắp xếp để có lợi cho mình (St 30,28-34). Ông đã tố cao sự bất lương của ông Laban (St 31,6-7) và đoan quyết sự lương thiện của mình (St 31,8-9), đã nhớ lại kinh nghiệm của mình (St 31,38-42).

Lương bổng của các tôi tớ Thiên Chúa:

– Các thầy Lêvi (Ds 18,30-31; Nk 12,44; 13,10-13)

– Các công nhân xây dựng đền thờ (2V 12,11-15; 22,3-7 // 2Sb 34,8-11; 2V 22,9 // 2Sb 34,16-17)

– Việc trả công lừa đảo của Dacaria (Dcr 11,12-13; Mt 27,3-10)

– Các công nhân làm việc trong vườn nho (Mt 20,1-16)

– Các tác viên của Tin Mừng (1Tm 5,17-18; Đnl 25,4; Lc 10,7; Ga 4,36-38; 1Cr 9,14-19; Gl 6,6).

– Chính thánh Phaolô tự ý chọn làm không công (1Cr 9,15-18; 2Cr 11,7-9) và bày tỏ lòng biết ơn vì những quà tặng đã nhận được (Pl 4,18).

Những bài học thiêng liêng từ tiền công:

– Phần thưởng trong cuộc sống phải nhọc nhằn mới kiếm được (G 7,1-3; Gl 6,7-10).

– “Lương bổng của tội lỗi là cái chết” (Rm 6,21-23; G 15,31-32; Is 65,7; Gr 51,6; 2Pr 2,13).

– Thiên Chúa rộng lượng, trả công không phải do công trạng loài người làm ra, như dụ ngôn thợ làm vườn nho mô tả (Mt 20,1-16). Như vậy, ơn sủng của Thiên Chúa là miễn phí (Rm 4,4-5).

– “Lương bổng của người ngay dẫn tới sự sống” (Cn 10,16). “Người gieo công chính được phần thưởng vững bền” (Cv 11,18; x. Cv 31,31; Mt 10,42 // Mc 9,41; 1Cr 3,14; Dt 6,10; 2Ga 8).n

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG