T6, 11 / 2023 5:09 Chiều | Đức Tin Jesus

Meditatio, Meditation, Méditation

Suy: tìm tòi; niệm: ngẫm nghĩ. Suy niệm: nghĩ đi nghĩ lại về một điều.

Suy niệm là tìm hiểu các mầu nhiệm đức tin – đặc biệt là mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô – trong tinh thần cầu nguyện, bằng cách dùng các khả năng suy tư, trí tưởng tượng, cảm xúc và ước muốn.

Mục đích của suy niệm không phải là nghiên cứu, học hỏi hay hiểu biết về lý thuyết mà là để cho điều đã suy tư trong đức tin trở nên của riêng mình, đồng thời khơi dậy tâm tình yêu mến và củng cố ý muốn phụng sự Thiên Chúa (x. GLHTCG 2723).

Suy niệm còn được gọi là suy gẫm, suy ngẫm, suy ngắm.

Truyền thống có tầm quan trọng nào đối với việc cầu nguyện? - Cùng nhau học  giáo lý | Tổng Giáo Phận Hà Nội

 

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN