" /> Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Chúa
Home » Kinh Thánh & Tài Liệu » Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Chúa

Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Chúa

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con lấy lòng khiêm nhượng quỳ dưới chân Chúa, mà dâng cả gia đình chúng con, cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, xin hãy làm Vua chúng con liên.

Chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa. Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập vào tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con.

Xin chúc phúc cho các việc chúng con định làm.

Xin Chúa chia phần khổ, chia sự vất vả làm ăn của chúng con.

Xin Chúa ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề phế trễ.

Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh Trái Tim hiển thắng Đức Chúa Giêsu mọi nơi, mọi đời. Amen.

Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Chúa
Kinh dâng gia đình cho rất thánh trái tim Chúa
✦ Xem thêm: kinh thánh

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *