kinh trai tim chua giesuTag: 

Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Chúa

Kinh Dâng Gia Đình Cho Trái Tim Chúa

T5, 04 / 2018 7:31 Chiều
Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con lấy lòng khiêm nhượng quỳ dưới chân Chúa, mà dâng cả gia đình chúng con, cho Rất Thánh Trái Tim Chúa, xin hãy làm Vua chúng con liên. Chúng con ...