T3, 04 / 2018 11:01 Sáng | Đức Tin Jesus

Kinh cầu cho con cái

Mến tặng đặc biệt những cặp hiếm muộn

—————–//————–

Lạy Cha toàn năng

Cha là suối nguồn tình yêu,

là mẫu mực của tình yêu đích thực.

Cha đã chúc phúc cho hôn nhân của chúng con,

xin cũng chúc phúc cho chúng con có con cái.

Con cái là tặng phẩm Cha ban,

xin cho chúng con những tặng phẩm quý báu này.

Con cái là phúc lành của Cha,

xin chúc lành cho sự hiệp nhất của chúng con.

Con cái là niềm hy vọng,

là động lực để chúng con chăm chỉ làm việc.

Cầu nguyện có thai
Cầu nguyện có thai

Lạy Cha, xin ban con cái cho chúng con,

cho chúng con biết chia sẻ với nhau

công trình sáng tạo của Cha,

cho chúng con thi hành lệnh truyền của Cha:

“Hãy sinh sôi và nảy nở thật nhiều” (St 1,28).

Xin cho chúng con làm trọn lời mời của Cha:

“Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta” (Mc 10,14).

Lạy Cha,

chúng con xin chân thành hứa với Cha,

sẽ dẫn dắt con cái theo thánh ý Cha,

sẽ nâng niu và cho chúng những gì tốt nhất,

sẽ chuẩn bị cho chúng một tương lai tươi sáng,

sẽ là người cha, người mẹ đầy ân cần và trách nhiệm.

Lạy Cha toàn năng

xin thông chia sự sống của Cha cho chúng con,

xin chúc lành cho chúng con,

ban ơn cho sự hòa hợp hôn nhân của chúng con,

và cho chúng con những đứa con khỏe mạnh.

Amen.

Sưu tầm