T6, 11 / 2023 5:28 Chiều | Đức Tin Jesus

Chúa nhật – 14.6, Đức Thánh Cha đã dâng lễ Mình Máu Thánh Chúa tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô với sự tham dự của khoảng 50 người. Số lượng tín hữu hiện vẫn phải hạn chế để chống dịch Covid-19.

Chia sẻ Tin Mừng, ngài nói về việc nhớ tới những món quà Chúa ân ban cho chúng ta. Ghi nhớ giúp xây dựng lại những sự nối kết mạnh mẽ nhất và khiến chúng ta cảm thấy là một phần của câu chuyện. Cần phải khắc ghi tình yêu Thiên Chúa, và chữa lành “trí nhớ mồ côi” bằng một tình yêu có thể giúp vượt qua những nỗi đau. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng Bí tích Thánh Thể sẽ làm cho chúng ta cùng kết nối với nhau trong tình liên đới.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Tâm (theo Vatican News)