T6, 11 / 2023 5:15 Chiều | Đức Tin Jesus

Tại Nhà Chung giáo phận Phát Diệm đã diễn ra ngày gặp gỡ giới y, bác sĩ mừng lễ kính các thánh Tử đạo Việt Nam, cách riêng mừng thánh Simon Phan Đắc Hòa, bổn mạng giới y, bác sĩ giáo phận Phát Diệm vào sáng ngày 19.11.2023. Cha đặc trách Phaolô Nguyễn Xuân An, chánh xứ Hải Cường đã trao đổi và khích lệ anh chị em giới y, bác sĩ tiếp tục dấn thân chăm sóc cho các bệnh nhân. Chủ sự thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Phêrô Kiều Công Tùng mời gọi cộng đoàn noi gương chứng nhân của các Thánh Tử đạo, giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong môi trường y tế. Đồng thời sử dụng khả năng Chúa trao để trở nên dấu chỉ cho lòng thương xót của Chúa. (phatdiem.org)