T6, 11 / 2023 5:13 Chiều | Đức Tin Jesus

Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên Giám mục Chánh toà Giáo phận Đà Nẵng đã được Chúa gọi về vào đêm 21.11.2023, hưởng thọ 93 tuổi, với 23 năm Giám mục, 63 năm linh mục.

Trao đổi với phóng viên báo Công giáo và Dân tộc, cha Phêrô Hoàng Gia Thành, Trưởng ban Truyền thông giáo phận Đà Nẵng cho biết: “Đức cha Phaolô qua đời vào lúc 23 giờ 55 phút, ngày 21.11.2023, tại nhà hưu giáo phận này”.

Nghi thức nhập quan và tẫn liệm cử hành vào lúc 8 giờ, thứ năm, ngày 23.11.2023 tại Hội trường giáo xứ Chánh toà Đà Nẵng.

Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ, ngày 23.11.2023 đến 21 giờ, ngày 24.11.2023.

Thánh lễ an táng được cử hành tại Nhà thờ Chánh toà Đà Nẵng, lúc 8 giờ, thứ bảy, ngày 25.11.2023.

Thi hài Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh được quàn tại giáo xứ Chánh tòa Đà Nẵng

TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNH:

Đức cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh sinh ngày 30 tháng 6 năm 1930 tại giáo xứ Phát Diệm, thuộc Giáo phận Phát Diệm. Ngài là con út trong một gia đình Công giáo.

Thuở nhỏ, ngài tu học tại TCV Ba Làng, Thanh Hóa. Sau khi cùng gia đình di cư vào Nam, ngài được gửi theo học tại các chủng viện Vĩnh Long và Thị Nghè, do các linh mục Xuân Bích phụ trách.

Ngày 31 tháng 5 năm 1960, thầy Phó tế Nguyễn Bình Tĩnh được thụ phong linh mục bởi Đức Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền. Linh mục Nguyễn Bình Tĩnh sau đó được cử đi du học tại Đại học Công giáo Paris, học xong trở về Việt Nam và được bổ nhiệm làm giáo sư Đại Chủng viện Xuân Bích Nha Trang và Huế.

Năm 1970, linh mục Phaolô Tịnh được chọn làm Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Gioan, Đà Nẵng. Năm 1987, thôi giữ chức vụ Giám đốc Tiểu chủng viện, trở thành linh mục quản xứ An Hải đến năm 1994 thì được chọn làm Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Bích – Huế và đã giữ chức vụ này đến khi được chọn làm Giám mục. Có thời gian, ngài là Chủ tịch Hội đồng Linh mục, Tổng Đại diện giáo phận Đà Nẵng và là thành viên Ban Cố vấn giáo phận.

Ngày 10 tháng 5 năm 2000, Tòa Thánh công bố bổ nhiệm linh mục Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, làm Giám mục Phó Giáo phận Đà Nẵng.

Sáng sớm ngày 30 tháng 6 năm 2000, lễ tấn phong giám mục được diễn ra, Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách chủ phong, phụ phong là hai Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc (Giám mục Chánh tòa Giáo phận Mỹ Tho) và Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung (Giám mục Chánh tòa Giáo phận Kon Tum).

Ngày 6 tháng 11 năm 2000, Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách được chấp thuận đơn xin về hưu, với cương vị Giám mục phó, Giám mục Nguyễn Bình Tĩnh đương nhiên kế vị chức vụ Giám mục Chánh tòa Giáo phận Đà Nẵng.

Ngày 13 tháng 5 năm 2006, Tòa Thánh công bố chấp nhận đơn xin về hưu của Đức Giám mục Phaolô.

Ngài được Chúa gọi về vào lúc 23 giờ 55 phút, ngày 21.11.2023.

HÙNG LUÂN