T6, 11 / 2023 5:14 Chiều | Đức Tin Jesus

ỦY BAN THÁNH NHẠC

BÀI HÁT GỢI Ý
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A
 CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

 

 

 

TỰA BÀI

TÁC GIẢ

NGUỒN / IMPRIMATUR

NHẬP LỄ

1. HOAN HÔ VUA GIÊSU

Phạm Liên Hùng

TGP. TPHCM, 15.12.2015

2. ĐẾN TRƯỚC NHAN NGÀI

Ngọc Linh

TGP. TPHCM, 11.02.2018

3. CON CHIÊN ĐÃ BỊ GIẾT

Xuân Thảo

TGP. TPHCM, 06.06.2002

TIẾN LỄ

1. LẠY CHÚA XIN CHO LỜI CON

Vinh Hạnh

TCVN1 trang 232

2. DÂNG LÊN CHÚA

Duy Thiên

TCVN1 trang 218

3. CỦA LỄ ĐẦU MÙA

Viết Chung

GP. Phan Thiết, 13.03.2016

HIỆP LỄ

1. NGÀI LÀ THIÊN CHÚA (TE DEUM)

Hải Linh

GP. Nha Trang, 2005

2. GIÊSU VUA MUÔN VUA

Huyền Linh

TCVN1 trang 264

3. MUÔN LẠY VUA CỨU TINH

Kim Long

GP. Phú Cường, 29.04.2001

KẾT LỄ

1. HỒNG ÂN THIÊN CHÚA

Nguyễn Khắc Tuần

TCVN1 trang 66

2. XIN NGỢI KHEN CHA

Thành Tâm

TGP. TPHCM, 11.02.2018

3. CẢM TẠ ƠN CHÚA

Đàm Ninh Hoa

TCVN2 trang 34


NHẬP LỄ:

1. Hoan Hô Vua Giêsu

1. Nào ta đến để suy tôn Chúa là Vua, Chúa thực là Vua, chính Người là Vua. Nào ta đến để tung hô Chúa là Vua, Chúa thực là Vua, Chúa là Vua các Vua.

2. Nguyện xin Chúa làm Vua trong suốt đời con, giữ gìn lòng con sáng tựa lòng son. Nguyện xin Chúa chỉ huy tâm trí của con, Chúa đừng bỏ con, xin đừng xa cách con.

3. Nào ta đến để dâng lên khúc đàn ca, kết ngàn cành hoa dâng mừng Vua ta. Nào ta đến để dâng lên Chúa hồn ta, ước vọng đời ta, vui buồn năm tháng qua.

ĐK. Hoan hô Vua Giêsu, chào mừng Đấng Cứu Thế! Hoan hô Vua Giêsu, chào mừng Chúa Kitô! Hoan hô Vua muôn Vua, chào mừng Chúa các Chúa! Bao nhiêu câu tung hô, chào mừng Chúa Kitô!

2. Đến Trước Nhan Ngài

ĐK. Hãy đến trước nhan Ngài, hồn ơi reo lên ý thơ, đàn ơi vang lên tiếng tơ ca mừng Vua chí thánh. Hãy đến trước nhan Ngài, cùng tôn vinh Thiên Chúa ta, là Vua trên muôn các Vua, danh Ngài luôn vững bền.

1. Hãy ca khen Ngài, tình Chúa thực khôn sánh, trung tín vượt ngàn mây, công lý vững bền. Nguồn suối hồng ân chan chứa mọi nơi.

2. Hỡi muôn tâm hồn đặt vững niềm tin Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi, Chúa sẽ chẳng rời. Ngài mãi một niềm ưu ái chở che.

3. Con Chiên Đã Bị Giết

ĐK. Con chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận thần tính uy quyền, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang. Kính dâng Người, dâng Người vinh dự quyền năng, dâng Người vinh dự quyền năng đến muôn thuở, muôn muôn đời.

TK. Tâu Thượng Đế xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử.


TIẾN LỄ:

1. Lạy Chúa Xin Cho Lời Con

ĐK. Lạy Chúa xin cho lời con nguyện cầu, tựa hương thơm bay lên tôn nhan Chúa. Lạy Chúa đây tay con dâng lên cao, tựa lễ vật dâng chiều hôm.

1. Lạy Chúa xin giữ miệng con đây, nguyện xin canh phòng lưỡi con đây. Xin Chúa đừng để lòng trí con vấn vương mùi đời.

2. Lạy Chúa xin hãy đốt lửa yêu Chúa trong tâm hồn chúng con. Nguyện Chúa cho lòng chúng con bầng bầng cháy lên ngọn lửa yêu, lửa yêu thương vĩnh viễn.

2. Dâng Lên Chúa

ĐK. Dâng lên Chúa bánh miến và rượu nho khiết tinh, góp về từ muôn cánh đồng dân Chúa. Dâng lên Chúa lễ thánh là Con Cha chí nhân, như khi xưa Người dâng hiến cho nhân trần.

1. Như trầm hương bay lên trước toà Thiên Chúa, như lời kinh vang lên trước ngai toà cao. Con thành tâm xin Chúa thương nhận lễ vật, sai sứ thần dâng về trước Thiên Nhan.

2. Đây đời con xin dâng trước toà cao sáng, xác hồn con dâng lên với bao buồn vui. Con thành tâm dâng hiến trên bàn thờ này, xin chúc lành thương nhận lễ con dâng.

3. Của Lễ Đầu Mùa

Là (a) đây của lễ con dâng. (A) Là (a) đây của lễ con dâng, lễ (a) đây thành tâm, thành tâm. Xin dâng lên của lễ đầu mùa, hoa thơm trái chín (ơ) mong chờ bấy nay. Niềm tin nuôi nấng (ơ) ngày qua ngày. Ơn trên Chúa xuống (ơ) tràn đầy khắp nơi, Chúa thương xin Chúa (ơ) nhận lời. Chúa thương xin (ơ) Chúa nhận lời.

Là (a) đây của lễ con dâng. (A) Là (a) đây của lễ con dâng, lễ (a) đây thành tâm, thành tâm. Xin dâng lên của lễ đầu mùa, sương phơi nắng dãi (ơ) mịt mờ tháng năm. Mồ hôi đong với (ơ) mừng lệ mừng. Lao tâm khổ trí (ơ) cùng ngần ấy thôi. Chúa thương xin Chúa (ơ) nhận lời. Chúa thương xin (ơ) Chúa nhận lời.

Để kết: Là (a) đây của lễ con dâng. (A) Là (a) đây của lễ con dâng, lễ (a) đây thành tâm. Của lễ con dâng thành tâm. Của lễ con dâng thành tâm. Của lễ, của lễ con dâng, của lễ tâm thành.


HIỆP LỄ:

1. Ngài Là Thiên Chúa (Te Deum)

A. Ngài là Thiên Chúa muôn dân ca tụng, Ngài là thượng đế muôn nước kính tôn. Ngài là Cha vạn thuở, hoàn vũ khâm sùng. Kê-ru-bim và Xê-ra-phim trên thiên quốc cất tiếng đồng hô chúc: Thánh thay! Thánh Thánh thay! Thánh Thánh Thánh thay! Trời đất đầy oai danh Ngài. Tông đồ đoàn vinh hạnh. Danh bộ các tiên tri. Hội Thánh Nhân, Thánh Nhân tử đạo. Thảy đều tán dương Ngài. Tán dương ngài.

B. Trần gian thiên hạ khắp nơi. Thánh Hội truyền bá sáng ngời Ngôi Cha. Ngôi Con duy nhất quả là đáng kính. Đức Thánh Linh ấy chính thần thông. Hỡi Đức Kitô Vua oai phong. Chúa Con muôn đời suy tôn. Chẳng nề xuống cung lòng Trinh Nữ. Thắng tử thần và mở thiên cung. Bên hữu Cha ngự trị uy hùng, rất uy hùng. Vậy nên chúng tôi thiết tha, thiết tha khẩn cầu.

C. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi. Nhờ bảo huyết (ư) cứu độ rồi. Được cùng các Thánh muôn muôn đời vinh quang. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi. Nhờ bảo huyết (ư) cứu độ rồi. Được cùng các Thánh muôn muôn đời vinh quang. Muôn muôn kiếp vinh quang.

2. Giêsu Vua Muôn Vua

ĐK. Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua. Ôi Giêsu! Khi nghe tên thánh Chúa Giêsu các tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Ôi Giêsu! Nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối uốn lạy thờ: thờ lạy Chúa Giêsu, Người là Chúa các chúa. Ôi Giêsu! Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua muôn vua.

TK. Nhìn về phía thánh cung nến đèn lênh láng sáng, hương trầm nghi ngút bay, đàn ca vang réo rắt. Chúa Giêsu ngự đây, trái tim tôi bừng say, tôi thờ lạy Chúa muôn loài, tôi thờ lạy Chúa các chúa. Chúa Giêsu là Vua, Chúa muôn thuở là Vua, nhưng lòng Chúa không bến bờ, tự hiến thân trên bàn thờ.

3. Muôn Lạy Vua Cứu Tinh

Muôn lạy Vua nhân lành, Vua Cứu Tinh. Rầy Ngài ngự bên Ngôi Cha ngợp quang ánh giữa chư Thánh. Này toàn cầu tôn vinh, hoà muôn kinh xin hát kính, nghiêng mình chúc uy linh vương quyền Ngài rất trọng đại. Đấng cứu độ từ ái của muôn loài. Hy sinh thân mình rửa sạch tội khiên cho nhân gian phúc bình yên. Mong sao nay người người từ muôn nơi qua ngàn đời kết lời và khôn ngơi ca tụng Ngài cùng đất trời. (Rạng danh Con Chúa chí ái, Đấng đã giáng thế cứu rỗi ủi an muôn người. Xin hãy hiển trị khắp hoàn vũ với cung trời tới muôn nơi) Rạng danh Con Chúa chí ái, Đấng đã giáng thế cứu rỗi ủi an muôn người. Xin hãy hiển trị khắp hoàn vũ với cả cõi trời cao sáng qua muôn nơi. Xin hãy cai trị khắp cả thế giới với muôn tầng trời. Hiển trị. (hãy cai trị cõi trời, Xin hiển trị, Xin hiển trị khắp cả) Xin hiển trị khắp hoàn vũ và ngàn tầng trời mọi nơi. (Rạng danh Con Chúa, Rạng danh Con Chúa) Rạng danh Con Chúa chí ái cứu rỗi ủi an muôn người (hiển trị mọi nơi). Chúa hiển trị ngàn kiếp (hiển trị, Xin hãy hiển trị khắp trần) Xin hãy hiển trị khắp hoàn vũ, xin hãy hiển trị khắp thế gian và xin thống trị cung trời. Sáng danh Chúa thống lãnh khắp mọi nơi. Vinh danh Con Vua Trời đã ra đời cứu độ ủi an chúng nhân khắp nơi. (Rạng danh Con Chúa chí ái, Đấng đã giáng thế cứu rỗi ủi an muôn người) Vinh dự, vinh dự, vinh dự dâng Vua Giêsu Kitô, xưa chính Ngài đã đổ máu mình trên đồi Canvê chuộc cả thế giới (Xin thống trị cả thế trần) Chúa thống trị khắp thế trần, Chúa thống trị cả thế giới, cả thế giới. Ngài thống lãnh cả thế giới. Chúa thống lãnh khắp thế giới, Chúa thống trị thế giới với cả cõi trời. Hiển danh Chúa đến muôn đời.


KẾT LỄ:

1. Hồng Ân Thiên Chúa

ÐK: Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

1. Qua bao nhiêu dòng đời dưới thế, qua bao nhiêu thế hệ dương gian. Tung hô chân lý cao quang, miệng con theo với cung đàn hoan ca.

2. Vinh danh Cha và Ngôi Con Chúa, với Thánh Linh không thuở trước sau, Ba Ngôi nguyên lý cao sâu, thời gian không chút phai màu vinh hoa.

2. Xin Ngợi Khen Cha

ĐK. Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người. Bây giờ và mãi mãi Alleluia.

1. Vì những hồng ân Chúa thương ban tràn lan. Vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng.

2. Vì những tội ta Chúa khấng thương tha thứ. Vì mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoài.

3. Vì những lầm than Chúa cất xa đời ta. Vì những niềm vui Chúa thương ban đêm ngày.

4. Vì những ngày xuân có muôn hoa tươi thắm. Vì những chiều thu lá cây rơi âm thầm.

3. Cảm Tạ Ơn Chúa  

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa (đến muôn đời) Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Ngài.

1. Vì tình yêu bao la Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dắt dìu con đi, trong ánh sáng Ngài hạnh phúc nào hơn.

2. Vì tay Chúa công minh luôn gìn giữ khỏi ác thù. Và lạy Chúa nhân từ xin giơ tay luôn bênh đỡ. Ngài giữ con yên hàn vui sống trên thế trần. Nguyện mến yêu thành tâm mong ngày hưởng thiên đàng vinh quang.

3. Vì tình yêu bao la Chúa gìn giữ con qua bao hiểm nguy, con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiến dâng Ngài êm ái nào hơn.

4. Tình yêu Chúa khoan dung đã lượng thứ bao lỗi lầm. Ngài đã đoái thương nhìn trên tôi tớ bao năm tháng. Lòng mến yêu chân thành dâng Chúa trót tâm tình. Tha thiết trong niềm tin mong đền đáp ân tình vô biên.

5. Dù đời con thương đau, sống bên Chúa luôn con cậy trông nơi danh Chúa. Chúa đoái nhìn xem con trong lúc vui buồn, an ủi nào hơn.

Ý kiến bạn đọc ()

Gởi bình luận

Tin khác

 • Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội khai mạc
 • ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNH VỪA ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ
 • TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀ PAO KHÁNH THÀNH NHÀ PHỤC VỤ
 • Hình ảnh các vị chủ chăn cứu trợ lũ lụt tại TGP Huế
 • Giáo phận Mỹ Tho sắp có thêm 8 linh mục
 • ĐI TÌM DẤU CHÂN NGƯỜI XƯA – LINH MỤC GIOAKIM ĐẶNG ĐỨC TUẤN
 • GẦN 3 THẬP NIÊN MANG NGÔI SAO GIÁNG SINH ĐÈN LED ĐI MUÔN PHƯƠNG
 • CHUNG KẾT CUỘC THI ĐỐ VUI KINH THÁNH DÀNH CHO GIỚI TRẺ
 • ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO – HĐGMVN GỞI THƯ CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2023
 • 425 năm Nỗ Lực

Xem thêm

Xem nhiều nhất

 • ĐỨC CHA PHAOLÔ TỊNH NGUYỄN BÌNH TĨNH VỪA ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ
 • DÒNG THÁNH THỂ CÓ TÂN BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN THẾ GIỚI
 • Hình ảnh các vị chủ chăn cứu trợ lũ lụt tại TGP Huế
 • Bài hát cộng đồng Chúa nhật 34 Thường niên năm A – Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
 • Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn bổ nhiệm 2 linh mục nhận chức vụ mới
 • 20 năm tái lập phong trào Thiếu nhi Thánh Thể TGP TPHCM
 • Người đỡ đầu

Báo Công Giáo và Dân Tộc • Công giáo Việt Nam

 • Tin vắn

 • Dấu chân mục tử

 • Vấn đề tôn giáo

 • Lời Chúa và Cuộc Sống

 • Bản văn Tin Mừng

 • Từ ngữ Kinh Thánh

 • Tin mừng cho trẻ em

 • ĐGM Bùi Tuần

 • Lm. Ngô Phúc Hậu

 • Góc Nhà

 • Công giáo thế giới

 • Từ Vatican

 • Tin vắn thế giới

 • Giáo hội Việt Nam

 • Lịch sử Giáo hội Việt Nam

 • Lịch sử 26 giáo phận

© Copyright 2015 CGvDT, All rights reserved.

® CGvDT giữ bản quyền nội dung trên website này.

Toà soạn trị sự và phát hành: 1012 Cách Mạng Tháng 8, P.5 , Q. Tân Bình, TP.HCM

Hot line: 0835.370.370

E-mail: [email protected]