T6, 11 / 2023 5:13 Chiều | Đức Tin Jesus

Sáng ngày 20.11.2023, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục giáo phận Phan Thiết đã cắt bang khánh thành và chủ sự nghi thức làm phép nhà Phục vụ Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tàpao.

Nghi thức diễn ra có sự tham dự của các linh mục trong giáo phận. Trong các ngày 20-24.11.2023, linh mục đoàn Phan Thiết cùng tề tựu về trung tâm Tàpao để tĩnh tâm năm.

ảnh: gpphanthiet.com

Thiên Mi