T6, 11 / 2023 5:15 Chiều | Đức Tin Jesus

Ngày 21.11.2023, tại nhà nguyện Tòa Giám mục Hà Tĩnh, Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn đã chủ sự nghi thức trao quyết định bổ nhiệm linh mục và tuyên xưng đức tin cho cha Tổng Đại diện G.B Nguyễn Khắc Bá và cha Phêrô Hoàng Biên Cương, trước sự chứng kiến của linh mục Chưởng ấn, Đại diện Tư pháp Phêrô Nguyễn Đoài. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá, Tổng Đại diện giáo phận, được bổ nhiệm là quản xứ và quản hạt Chính tòa Văn Hạnh. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương, Phó Chủ tịch Hội đồng Linh mục, được bổ nhiệm là quản xứ Tân Vĩnh, kiêm quản nhiệm giáo xứ Tân Sơn, quản hạt Can Lộc. (giaophanhatinh.org)