" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: truyen hoa nguc

Chủ đề: truyen hoa nguc

Luyện ngục và hỏa ngục là gì và ở đâu?

Hỏi: nhân tháng cầu cho các linh hồn ( tháng 11) xin cha giải thích rõ về hai nơi gọi là Luyện ngục và hỏa ngục. Luyện ngục và hỏa ngục là gì và ở đâu Trả lời: Trong niềm tin Kitô Giáo, căn cứ vào Kinh Thánh và Giáo …

Chi tiết »