" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: trò chơi của chúa

Chủ đề: trò chơi của chúa

28 Trò Chơi Thánh Kinh

DAVIT TÌM VỢ – Trò chơi theo đội hay chi – Dụng cụ gồm 2 khăn bịt mắt. Hai người được cử ra làm Davit và tôn nương.  Bắt đầu nghe hiệu còi, Davit gọi to:  Tôn nương đâu và Tôn nương đáp lại:  Có em đây, rồi chạy trốn …

Chi tiết »