" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: tôi muốn đi tu

Chủ đề: tôi muốn đi tu

Đi Tu Là Gì ?

Đi tu là theo ơn Chúa gọi.. Ở ngoài đời lập gia đình cũng là theo ơn Chúa gọi. Đàng nào hơn? Không đàng nào hơn cả. Phải tùy theo Ơn Chúa gọi mình. Làm sao biết? Khi Chúa gọi ai, Người ban cho các dấu hiệu. Người ta thường nói: …

Chi tiết »