" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: phuc that 8 moi

Chủ đề: phuc that 8 moi

Kinh Tám Mối Phúc Thật

Ngày xưa, các nhà truyền giáo đã biết tóm tắt Kinh Thánh thành các lời kinh có vần có điệu, để các tín hữu có thể thuộc lòng, ghi nhớ và sống Lời Chúa một cách hữu hiệu. Trong kho tàng kinh đọc của Giáo hội Công giáo Việt Nam …

Chi tiết »