" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: phep la thanh giuse

Chủ đề: phep la thanh giuse

Các Phép Lạ Của Thánh Giuse

1. Đóng cái thang (Sau tuần 9 ngày, thánh Giuse đã đóng giúp các sơ cái thang vòng lên sàn hát) Ngay vào ngày cuối tuần cửu nhật nhà dòng làm kính Thánh Giuse để xin Ngài giải quyết một việc khó xử bà mẹ Magdelene, bề trên tu viện …

Chi tiết »