" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: phép chuẩn đạo ai nấy giữ

Chủ đề: phép chuẩn đạo ai nấy giữ

Cưới nhau về thì đạo ai nấy giữ ?

Hỏi 413 Con chào cha. Con theo đạo công giáo. Anh bạn con theo đạo Phật. Anh bạn con thì hay đến nhà thờ để sinh hoạt với mọi người. Nhưng anh bảo anh không theo đạo được vì anh phát nguyện theo Phật rồi. Anh bảo cưới nhau về …

Chi tiết »