" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: mẹ vô nhiễm

Chủ đề: mẹ vô nhiễm

TÍN ĐIỀU VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI LÀ GÌ?

1. Lịch sử tín điều Không có một giáo phụ Hy lạp hoặc Latinh nào dạy cách minh bạch về: “đầu thai vô nhiễm nguyên tội” của Đức Maria (immaculé conception de Marie), nhưng đã có manh nha cho tư tưởng này: – Thánh Ephrem (thế kỷ 4) đã nói …

Chi tiết »