" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: lời cầu nguyện tạ ơn chúa

Chủ đề: lời cầu nguyện tạ ơn chúa

Thói quen xin ơn nhiều hơn tạ ơn

Có một câu chuyện kể rằng : Một hôm Chúa sai hai Thiên Thần xuống trần gian đi làm nhiệm vụ,đúng hẹn hai thiên thần trở về Một vị đeo cái giỏ nặng trĩu,thấy vị kia đeo cái giỏ nhẹ tênh,hầu như không có gì bèn nói: Chúa sai tôi …

Chi tiết »